Mindfulness & Compassie  met Kristel Van Maele

Compassie (of: mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en de diepe wens om het lijden te verlichten, zowel van onszelf als van anderen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is.

Voor wie?

Je hebt interesse om je mindfulness ervaringen uit te breiden met de beoefening van de kwaliteiten van het hart. Het verdiepingstraject is er voor iedereen die ooit een mindfulness gebaseerde training heeft gevolgd.

Programma

De compassietraining is zoals de mindfulnesstraining een ervaringsgericht programma.
In het verdiepingstraject komt onder andere het volgende aan bod:

 • Het weer oppikken van je mindfulnesspraktijk
 • Inzicht in de drie centrale emotie-regulatiesystemen en hoe deze uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf en van binnenuit. Training in compassie kan de balans helpen herstellen
 • De evolutie van het brein, het organisme en hoe compassie wortelt in ons overlevingssysteem
 • Het intensiever ontwikkelen van vriendelijkheid en mededogen naar jezelf en anderen
 • Omgaan met verlangen, kwaadheid, schuld en schaamte
 • Het trainen van dankbaarheid, vreugde, vergevingsgezindheid en gelijkmoedigheid
 • Het ontdekken van jouw (kern)waarden en het leven ernaar
 • Hoe deze hartkwaliteiten praktisch toepassen in het dagelijks leven

Tijdsinvestering

Zes sessies van elk 2,5 uur. Net als bij de mindfulnesstraining wordt regelmaat in de beoefening aangeraden. Je haalt het maximale uit de training bij dagelijkse beoefening.

Programma met een wetenschappelijke basis

Net als mindfulness is compassietraining hard op weg een evidence based benadering te worden. Wetenschapper Kristin Neff heeft een uitgebreide bibliografie gepubliceerd over werkzaamheid en effectiviteit van zelfcompassietraining. Zo ook medeontwikkelaars Christopher Germer en Paul Gilbert, PhD.

Te verwachten resultaten

 • Een boost voor je mindfulnesspraktijk
 • Een mildere en vriendelijker houding naar jezelf, ook op momenten dat je dreigt uit balans te geraken
 • Inzicht in elementen uit de westerse en boeddhistische psychologie mbt de beoefening van compassie
 • De kans om te leven naar jouw waarden, naar wat voor jou van belang is.

Praktische info

Wanneer
6 sessies op zaterdagochtend van 09:30 – 12:00 uur
Er zijn nog geen nieuwe data gepland.

Prijs
Voor deze training betaal je € 249. 
Dit is inclusief online syllabus en downloadbare geluidsbestanden.


Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers
Meebrengen: schrijfgerei

We raden je aan om volgende info door te lezen, alvorens je aan te melden.

 • Voor jou belangrijke juridische informatie kan je hier raadplegen.
 • Onze annuleringsvoorwaarden vind je hier
 
 

Uiterste inschrijvingsdatum : 25/04/2020

Schrijf je in via deze link 

 

 

MINDFULNESSTRAINING

 
waterdruppel MF
 
DOOR KRISTEL VAN MAELE i.s.m. Mindful me 
Mindfulness betekent aandachtig zijn, opmerkzaam zijn voor wat er in het hier en nu met jou gebeurt.
Je aandacht doelbewust richten op je ervaring van dit moment, zonder oordeel.
Dit lijkt eenvoudig maar dat is het allerminst.
Zonder er bij stil te staan leven we vaak vanuit een zogenaamde “automatische piloot”.
We zijn druk bezig met plannen, doen en denken en staan nauwelijks stil bij het “hier” en “nu”, bij gewoon “zijn”.
We bouwen stress op en zijn ons hier niet altijd van bewust en die stress kan zich dan vertalen in allerlei lichamelijke of andere klachten.
Door te leren om met aandacht in het leven te staan in het hier en nu, kan er een groter bewustzijn ontstaan en kunnen we beter leren omgaan met dat wat zich in ons leven aandient zoals momenten van stress, verdriet, pijn, spanning…
Met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu kan geleerd worden door training en oefening.

Een Mindfulness-training kan je leren met negatieve gedachten, emoties en spanningen om te gaan. Hierdoor kan uiteindelijk een innerlijke vrijheid ontstaan.
In­ter­na­ti­o­naal we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek toon­de in­mid­dels aan dat deze trai­ning:
*her­val van de­pres­sie kan voor­ko­men
*doel­tref­fend is voor men­sen met al­ler­lei klach­ten ten ge­vol­ge van stress
*stress­be­sten­dig­heid ver­hoogt
*het psy­chisch wel­zijn ver­be­tert.

De vaardigheid om in aandacht te zijn, bouw je op in 8 sessies. Je oefent o.a. de lichaamsscan, zitmeditatie en eenvoudige yoga.
Je ademhaling is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

WANNEER?

Er zijn nog geen nieuwe data gepland.
Minimaal 6, maxi­maal 15 deel­ne­mers.
Je hoeft niets mee te brengen, alles is ter plaatse aanwezig.
PRIJS?
Voor deze training betaal je € 299. Dit is inclusief syllabus en downloadbare geluidsbestanden. 
Trainer: Kristel Van Maele (www.kristelvanmaele.be)
INSCHRIJVEN? Via deze link
Informeer bij je mutualiteit naar een eventuele tussenkomst.